7 Negara Dengan Garis Pantai Terpanjang Di Dunia – Beberapa negara di dunia mempunyai wilayah yang berbatasan dengan lautan atau kawasan perairan. Untuk negara yang berbatasan dengan lautan tentu mempunyai wilayah yang bernama pantai. Pantai sendiri merupakan kawasan perbatasan antara

Setiap tahun pada bulan April-Mei merupakan masa-masa dimana setiap pelajar memasuki masa ujian akhir sekolah. Baik yang akan naik kelas maupun yang melanjutkan tingkatan sekolah. sistem pendidikan formal di Indonesia dikenal dengan urutan SD,SMP dan SMA/SMK, dimana setiap jenjang pendidikan